Inka Mate met citroengras (groene thee en opwekkend)

€5.95

The green gold of South America

Das grüne Gold aus Südamerika

Mate opwekkende groene thee uit Argentinie met citroengras

(NL) Het groene goud van Zuid-Amerika wordt uit het blad van de immer groene Mate struik gewonnen.

Maté thee (ook wel Yerba Maté genoemd) vindt zijn oorsprong in Argentinië, maar ook in omliggende landen zoals Brazilië en Uruguay wordt het heel veel gedronken. De Matéplant groeit alleen in Argentinië en in de grensstreek met Brazilië en Paraguay en komt dus nergens anders voor. De plant werd ontdekt en gebruikt door de Inka's. De thee wordt geproduceerd op traditionele manier door het drogen van de bladeren en takjes van de theeplant Ilex Paraguariensis (Matéplant). Afhankelijk van de verhouding tussen de bladeren en takjes heeft de thee een licht bittere of zoete smaak.

De Zuid-Amerikaanse bevolking drinkt de thee op een unieke wijze, namelijk in een beker die is gemaakt van een kalebas en een metalen rietje.

Dit rietje wordt ook wel een bombilla genoemd.

De populaire voetballers uit Zuid-Amerika hebben maté thee op de kaart gezet, maar ook de paus is al eens gespot, terwijl hij genoot van deze warme drank. De thee is gezond, maar ook het sociale aspect is erg belangrijk bij het bereiden en drinken. 

Ingrediënten in deze thee zijn: cafeine, magnesium, mangaan, natrium, kalium, ijzer, citroengras en aroma. Ook bevat Maté meerdere vitaminen en voedingsstoffen. Deze thee is bekend als een drank die het immuunsysteem bevordert, detox bevordert, het zenuwstelsel versterkt, veroudering tegengaat maar ook de vetverbranding stimuleert en de eetlust verminderd. Deze thee is een prima vervanger voor koffie omdat deze thee hetzelfde opwekkende karakter heeft. Let wel op, er is veel kwaliteit verschil in de verschillende soorten Maté.

Smaak: Kruidig en elegant, grasachtig karakter met lichte citroensmaak.

Een volle theelepel groene Mate overgieten met water van 80 graden. Vervolgens 10 minuten laten trekken, maar geef de blaadjes wel de ruimte

tijdens het zetten.

Green Mate bevat cafeïne. Gebruik het dus niet in de avond, omdat het dan juist slaapverstorend kan werken.

Verpakt in hersluitbaar zakje van 100 gram

 

(E) The green gold of South America is extracted from the leaves of the evergreen Mate shrub.

Mate tea (also called Yerba Mate) has its origins in Argentina, but it is also widely drunk in surrounding countries such as Brazil and Uruguay. The Mate plant grows only in Argentina and in the border region with Brazil and Paraguay and is therefore nowhere else found.

The tea is produced in the traditional way by drying the leaves and twigs of the tea plant Ilex Paraguariensis (Matéplant). Depending on the ratio between the leaves and twigs, the tea has a slightly bitter or sweet taste.

The South American people drink the tea in a unique way, namely in a cup made of a gourd and a metal straw.

This straw is also called a bombilla.

The popular soccer players from South America have put maté tea on the menu, but the Pope has also been spotted enjoying this hot drink. The tea is healthy, but also the social aspect is very important when preparing and drinking it. 

Ingredients in this tea are: caffeine, magnesium, manganese, sodium, potassium and iron. Maté also contains several vitamins and nutrients. Finally, this tea is known as a drink that stimulates the immune system, promotes detox, strengthens the nervous system and also combats aging, but also stimulates fat burning and reduces appetite. This tea is an excellent substitute for coffee because this tea has the same stimulating character. Please note that there is a lot of quality difference in the different types of Mate.

Taste: Spicy and elegant, grassy character

Pour a full teaspoon of Green Mate with water at 80 degrees. Then let it steep for 10 minutes.

Green Mate contains caffeine. Do not use it in the evening, because it can cause sleep disturbance.

Packed in bag per 100 grams.

 

(D) Das grüne Gold Südamerikas wird aus den Blättern des immergrünen Mate-Strauchs gewonnen.

Maté-Tee (auch Yerba Maté genannt) hat seinen Ursprung in Argentinien, ist aber auch in den umliegenden Ländern wie Brasilien und Uruguay sehr beliebt. Die Maté-Pflanze wächst nur in Argentinien und in der Grenzregion zu Brasilien und Paraguay, also nirgendwo sonst.

Der Tee wird auf traditionelle Weise durch Trocknen der Blätter und Zweige der Teepflanze Ilex Paraguariensis (Maté-Pflanze) hergestellt. Je nach Anteil von Blättern und Zweigen hat der Tee einen leicht bitteren oder süßen Geschmack.

Die Südamerikaner trinken den Tee auf einzigartige Weise, nämlich in einer Tasse, die aus einem Flaschenkürbis und einem Metallstrohhalm besteht.

Dieser Strohhalm wird auch Bombilla genannt.

Die beliebten Fußballspieler aus Südamerika haben den Mate-Tee bekannt gemacht, aber auch der Papst wurde schon beim Genuss dieses Heißgetränks gesichtet. Der Tee ist gesund, aber auch der soziale Aspekt ist bei der Zubereitung und beim Trinken sehr wichtig. 

Die Inhaltsstoffe dieses Tees sind: Koffein, Magnesium, Mangan, Natrium, Kalium und Eisen. Mate enthält auch mehrere Vitamine und Nährstoffe. Dieser Tee ist als Getränk bekannt, das das Immunsystem stärkt, die Entgiftung fördert, das Nervensystem stärkt, die Alterung bekämpft, aber auch die Fettverbrennung anregt und den Appetit reduziert. Dieser Tee ist ein hervorragender Ersatz für Kaffee, denn er hat den gleichen belebenden Charakter. Bitte beachten Sie, dass es große Qualitätsunterschiede zwischen den verschiedenen Mate-Typen gibt.

Geschmack: Würzig und elegant, grasiger Charakter

Geben Sie einen vollen Teelöffel grünen Mate in 80 Grad heißes Wasser. Dann 10 Minuten ziehen lassen, dabei den Blättern viel Platz lassen.

während des Brauens.

Green Mate enthält Koffein. Verwenden Sie es nicht am Abend, da es den Schlaf stören kann.

Verpackt in einem wiederverschließbaren 100-g-Beutel.